Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Leżajska informuje, że w dniu 15 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności garażu nr 2 położonego w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 60-62 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty.

Nabywcą ww. nieruchomości, ustalonym w wyniku przetargu, został Ireneusz Lubaczewski, który zaoferował kwotę 41.000 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy).

Wersja XML