Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna

Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,

że w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się
XXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leżajsk.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/114/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/115/20 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej ”Szansa”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej w Leżajsku na terenie Ogródka Jordanowskiego
 10. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Wersja XML