Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Masz objawy koronawirusa? Sprawdź, co robić w takiej sytuacji!

Wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku – to objawy, które powinny skłonić do działania. Najważniejsza jest samoizolacja i telefon do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Od jego decyzji zależy dalsze postępowanie.

Jeśli obserwujesz u siebie:

•    wysoką gorączkę,
•    kaszel,
•    duszności,
•    utratę węchu lub smaku,
•    a także bóle mięśni i głowy, biegunkę, wysypkę

- przede wszystkim odizoluj się od innych osób i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
Lekarz zdecyduje o ewentualnym skierowaniu na test. Otrzymasz również informację o dalszej formie leczenia.

Skierowanie na test = kwarantanna
Po skierowaniu na test:

•    wybierz mobilny punkt pobrań (SP ZOZ w Leżajsku, ul Leśna 22, telefon 17 240 52 50,  inne lokalizacje: www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.), w którym zrobisz test,
•    zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa,
•    czekaj na wynik – informację o wyniku testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Ważne! Od czasu skierowania na test automatycznie jesteś na kwarantannie (10 dni od dnia następującego po dniu zlecenia testu). Kwarantanna nie dotyczy jednak Twoich domowników.

Dodatni wynik testu = izolacja
Jeżeli wynik testu okaże się dodatni, automatycznie zostajesz objęty izolacją.
W zależności od stanu zdrowia lekarz rodzinny może:

•    skierować do szpitala,
•    lub zdecydować o leczeniu w domu.

W wypadku, gdy niemożliwa jest izolacja domowa, lekarz może skierować do izolatorium. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy przebywanie w domu narażałoby na zakażenie koronawirusem najbliższych.

Obserwuj się. Pojawienie się nasilonych objawów i pogarszające się samopoczucie powinno skłonić do kontaktu z lekarzem POZ lub udania się na oddział zakaźny szpitala. Jeśli stan jest ciężki, należy zadzwonić po karetkę na nr 112.

Ważne! Dodatni wynik testu oznacza również, że domownicy zostają objęci kwarantanną (od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej).

Ujemny wynik testu = zwolnienie z kwarantanny
Ujemny wynik testu, zarejestrowany w systemie EWP przez laboratorium automatycznie zwalnia z kwarantanny.

Wiarygodne informacje na gov.pl/koronawirus
Jakie są aktualne zasady bezpieczeństwa, w jaki sposób przygotować się do testu na koronawirusa, w jakich sytuacjach należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko – odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można  na gov.pl/koronawirus.


www.gov.pl/koronawirus

 

Wersja XML