Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

 w Leżajsku odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wdrożeniu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia dotyczącego opracowania i wdrażania ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2021 rok.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady na 2021 rok.
 8. Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                           

Wersja XML