Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 18.01.2021 9:30

Witam, mam pytanie odnośnie wymiany kotłów C. O. Kiedy będzie startował projekt dofinansowań na bieżący rok?

 

Orzegorz O.

 

Obecnie w Leżajsku trwa realizacja projektu „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1. „Realizacja planów niskoemisyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do inwestycji przystąpili wszyscy chętni mieszkańcy Leżajska, którzy spełnili podstawowe kryterium (posiadali kocioł c.o. węglowy i pomieszczenie, w którym można zainstalować kocioł gazowy lub na pellet) - w sumie do programu przystąpiło 115 uczestników (105 kotłów gazowych, 10 – na pellet). Prawdopodobne są nieznaczne zmiany pomiędzy liczbą rodzajów kotłów, ale tylko w obrębie listy uczestników (podstawowej i rezerwowej). 

W tej chwili trudno prognozować o przyszłości tego typu programów, a już szczególnie, kiedy i na jakich warunkach. Proszę śledzić stronę internetową www.miastolezajsk.pl – o ile tylko pojawią się tego typu możliwości i zainteresowani mieszkańcy, miasto z pewnością złoży stosowną aplikację.

 

Bernadeta Smycz
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
unijnych i środków zewnętrznych

 

Wersja XML