Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowożenie na szczepienia

Ruszyła procedura związana z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (przeciwko wirusowi Sars‑CoV‑2), w tym osób niepełnosprawnych.

Z bezpłatnego transportu (do punktu szczepień i z powrotem) mogą skorzystać:

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N,

- osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np.: ludzie starsi, samotni nie mający możliwości samodzielnego dojazdu).

Osoby należące do wymienionych grup o zamiarze skorzystania z bezpłatnego transportu powinny poinformować podczas rejestracji do szczepienia lub dzwoniąc na numer infolinii: 535 032 111. Infolinia działa w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

Wersja XML