Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie GUS dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dla potrzeb spisu powszechnego

Oświadczenie GUS dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dla potrzeb spisu powszechnego

 

Wszystkie dane przetwarzane przez statystykę publiczną są bezpieczne i podlegają specjalnej ochronie (tajemnica statystyczna). Podszywanie się pod czyjąś tożsamość w celu zalogowania się do formularza spisowego jest przestępstwem, zgodnie z art. 190a Kodeksu Karnego. Każde takie zdarzenie GUS będzie zgłaszał na policję i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Z uwagi na nałożony w ustawie o NSP obowiązek spisania się przez Internet, GUS przygotował kilka możliwości zalogowania się do formularza:


1.    poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (Login.gov.pl: profil zaufany, bankowość elektroniczna)
2.    przy użyciu numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki
3.    specjalnie nadanego hasła w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.


Powyższe metody logowania zostały przetestowane w dwóch spisach próbnych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (w 2019 i 2020 r.).  Wszystkie możliwości logowania zostały przetestowane przez służby statystyki publicznej i gwarantują możliwość bezpiecznego uruchomienia formularza.


Jeśli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić GUS o tym fakcie poprzez:

lub

Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych, ustalenia prawdziwych danych w formularzu spisowym i powiadomienia policji i ABW.


Dostępne metody logowania nie będą zmieniane.

 

Rzecznik prasowy Prezesa GUS

 
 
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML