Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TYLKO DWA NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH !

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski.

 

Respondenci czyli mieszkańcy Leżajska, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

 

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.

I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

 

Aż do odwołania rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach). Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

 

Brak opisu obrazka

 

Nikt nie ma prawa zadzwonić w sprawie spisu jeżeli respondent czyli mieszkaniec Leżajska zrealizował swój obowiązek udziału w spisie (spisał się sam przez Internet lub infolinię spisową albo spisał go współmieszkaniec). Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

 

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

 

Główny Urząd Statystyczny

Wersja XML