Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Leżajska

Miasto Leżajsk wraz z sąsiadującymi samorządami, działając w ramach porozumienia międzygminnego, przystąpiła do prac nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Kuryłówka, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Tryńcza na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku.

 

Zachęcam do wypełnienia ankiety dotyczącej identyfikacji problemów i potencjałów, a także kierunków rozwoju gminy i naszego regionu. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w Ponadlokalnej Strategii Rozwoju w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

 

Proponuję Państwu ankietę w wersji elektronicznej (on-line). Narzędzie to umożliwia bezpieczne wypełnienie ankiety w komputerze lub telefonie, bez konieczności drukowania i zostawiania wypełnionego dokumentu w  Urzędzie Miejskim. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badań i służyć będą do prac nad strategią. Po wypełnieniu, ankieta zostaje przesłana do zbiorczej bazy danych.

 

Ankieta dostępna jest pod linkiem (otwiera się automatycznie po kliknięciu w link):

 

 Link: https://forms.gle/bzYC2LqEHYeADX336

 

Termin nadsyłania ankiet mija  31 lipca 2021 r.

 

Bardzo dziękuję za poświęcony na wypełnienie ankiety czas i Państwa zaangażowanie w działania na rzecz naszego samorządu i prace nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju.

 

Ireneusz Stefański

Burmistrz Leżajska

Wersja XML