Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

 

 • Leżajski Budżet Obywatelski na rok 2020 rozstrzygnięty

  Brak opisu obrazka
  W ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku w Naszym Mieście wybudowana zostanie nawierzchnia drogi, parking, chodniki i toalety w Ogródku Jordanowskim. Spośród pięciu projektów poddanych głosowaniu tylko jeden z nich nie uzyskał poparcia wymaganej liczby mieszkańców Leżajska. Poniżej udostępniamy wyniki głosowania na projekty złożone do LBO na rok 2020.
  Data publikacji: 26-09-2019 13:58
 • Rozpoczynamy głosowanie na inicjatywy społeczne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2020

  Brak opisu obrazka
  Rozpoczynamy głosowanie na inicjatywy społeczne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2020, które zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone do wzięcia udziału w tegorocznym plebiscycie przez Burmistrza Leżajska. Wszystkich mieszkańców Leżajska serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Lista projektów przyjętych do głosowania jest zamknięta i znajduje się tutaj:
  Data publikacji: 16-08-2019 07:56
 • Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020 podajemy do publicznej wiadomości końcowe wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020. Informacja zawiera wykaz wszystkich złożonych propozycji zadań, krótki opis, oznaczenie która propozycja została przyjęta do głosowania a która odrzucona z przyczyn formalnych lub merytorycznych, uzasadnienie rozstrzygnięć, oraz szacunkowy koszt realizacji.
  Data publikacji: 14-08-2019 08:47
 • Lista projektów przyjętych do głosowania w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Leżajska wydał zarządzenie zatwierdzające listę projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przez mieszkańców Leżajska. Lista zatwierdzona przez Burmistrza jest zgodna z oceną przeprowadzoną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz opinią wydaną przez doraźną komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku.
  Data publikacji: 14-08-2019 08:40
 • Opinia Komisji Rady Miejskiej w Leżajsku ds. Budżetu Obywatelskiego

  Brak opisu obrazka
  W dniu 7 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku, podczas którego jej Członkowie zapoznali się z wstępną listą projektów możliwych do realizacji. Komisja przeanalizowała listę projektów dopuszczonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do dalszego procedowania a następnie wyraziła opinię każdego z nich. Wszystkie inicjatywy znajdujące się na liście zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.
  Data publikacji: 08-08-2019 14:03
 • Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  Brak opisu obrazka
  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Leżajska zweryfikował poprawne formalnie wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pod względem merytorycznym. Z 10 weryfikowanych projektów 5 z nich otrzymało ocenę pozytywną, natomiast w przypadku pozostałych 5 z różnych przyczyn stwierdzono brak możliwości ich realizacji. Uzasadnienie stanowiska Zespołu indywidualnie do każdego projektu zawarte jest w udostępnionym poniżej dokumencie pt. „Wyniki oceny merytorycznej”. W związku z powyższym powstała wstępna lista projektów możliwych do realizacji zawierająca 5 wpisów, która została przekazana do zaopiniowania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku.  
  Data publikacji: 08-08-2019 13:58
Wersja XML