Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze

Wszystkim mieszkańcom Leżajska, zainteresowanym pozyskaniem środków na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i/lub wykonaniem termomodernizacji domu przypominamy, że w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”. W Punkcie przeszkoleni pracownicy bezpłatnie udzielają mieszkańcom Leżajska szczegółowych informacji dotyczących zasad ubiegania się o dotację, wydają zaświadczenia o dochodach, uprawniające do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, pomagają w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, udzielają też informacji dotyczących złożenia wniosku o płatność.

 

Punkt działa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 12.30 – 15.30 oraz w każdą środę, w godzinach 12.00 – 16.00. Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem: (17) 242 04 97, wew. 33 i 535 528 660.

 

Informujemy również, że w sobotę, 4 września 2021 r., w godzinach 16.00 – 19.00, na placu Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, podczas wydarzenia lokalnego pod nazwą Leżajskie Targowisko Sztuki, pracownicy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, przy specjalnie oznaczonym stoisku, będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym osobom dotyczących programu „Czyste powietrze”.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wersja XML