Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udział Gminy Miasto Leżajsk w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonych przez Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej, dotacji i pożyczki na rzecz tej Spółki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2021 r. w zakresie wydatków bieżących związanych z opracowaniem dokumentacji planistycznych.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                              

                                                                                                                                 Jerzy Jarosz

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Wersja XML