Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy prawne funkcjonowania Targowisk Miejskich

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Leżajska.

 

OPŁATY TARGOWE

ITPP1/4512-419/16/MN 

"pobierana (...) opłata targowa ma charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a jej wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa. Opłata targowa stanowi zatem daninę publicznoprawną.

Dlatego też uznać należy, że pobierana przez Wnioskodawcę opłata targowa, stanowiąca należność Gminy, nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opłata targowa nie podlega opodatkowaniu uznano za prawidłowe."

 

Uchwała Nr XLI/251/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 

 

REGULAMIN TARGOWISKA PRZY UL. SIKORSKIEGO

Uchwała Nr XXIX/197/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul. Sikorskiego. 

 

Uchwała Nr XLI/252/21 Rady Miejskie w Leżajsku z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/197/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul. Sikorskiego. 

 

OPŁATA REZERWACYJNA NA TARGOWISKU PRZY UL. SIKORSKIEGO

 

Informujemy zainteresowanych, że wkrótce będzie można ponownie dokonywać rezerwacji miejsca targowego na okres

co najmniej jednego miesiąca.

 

Wniosek o rezerwację, po uprzednim uzgodnieniu z inkasentem opłat targowych, będzie można złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 1, gdzie zostanie podpisana stosowna umowa oraz zostanie określona forma płatności.

 

Regulamin opłaty rezerwacyjnej, projekt umowy, itp. zostanie opublikowane na stronie www.miastolezajsk.pl

Informacji o terminie wprowadzenia rezerwacji udzielać będą inkasenci opłaty targowej:

Karolina  - tel. nr 531 717 597

 

 

Wersja XML