Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 stycznia 2022 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące: lokal mieszkalny nr 20 w budynku przy ulicy Stanisława Staszica 3, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone do przedłużenia umów najmu, dzierżawy i użyczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami tel. 17 24 27 333 wew. 115 lub 116, na stronie internetowej Urzędu www.miastolezajsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty

 

PDFWykazy 24.01.2022.pdf (255,86KB)

 

Wersja XML