Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa 2022

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 17), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), zwanej dalej ustawą, od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Na terenie Miasta Leżajska przeprowadzona zostanie w dniach 19-22.04.2022r.(mężczyźni) oraz dnia 28.04.2022r.(kobiety).

Na siedzibę Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku wyznaczono :

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. A. Mickiewicza 65 w Leżajsku.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:

 Jak się przygotować do kwalifikacji?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1.wójtowi lub burmistrzowi:

 

   2. powiatowej komisji lekarskiej:

3.  wojskowemu komendantowi uzupełnień:

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo:

  1. powiatowej komisji lekarskiej:

 

 

  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 

 

Podczas kwalifikacji wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz dostarczonej przez osobę podlegającą badaniu dokumentacji medycznej wydawane jest orzeczenie o zaliczeniu do kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.

 KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

Wersja XML