Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt pn. "Młodzi samodzielni"

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych trwa od 22 KWIETNIA DO 12 MAJA 2022R.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

                * w wieku 18 - 29 lat (włącznie),

                * mieszkające bądź uczące się (zaocznie) na terenie woj.

podkarpackiego,

                * bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

 

Kandydaci muszą spełniać łącznie powyższe kryteria.

Wsparcie finansowe wynosi blisko 40 TYS. ZŁ (23.050 zł dotacja na uruchomienie działalności oraz 16.800 zł wsparcie pomostowe)

Wsparcie merytoryczne obejmuje DORADZTWO oraz SZKOLENIA Z ZAKRESU

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Dokumenty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych:

www.mlodzisamodzielni.pl [2]

www.caritas.przemyska.pl/ms-o-projekcie/ [3]

 

 

 

Wersja XML