Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Leżajska

     Burmistrz Miasta Leżajska informuje – powołując się na pkt 5. Dział IV Regulaminu Naboru Wniosków w Ramach Projektu z Zakresu Odnawialnych Źródeł Energii Planowanych do Realizacji przez Miasto Leżajsk – o ograniczeniu wyboru instalacji w ramach OZE do jednej instalacji.

     Ograniczenie dotyczy wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty w ramach naborów wniosków z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii do więcej niż jednej instalacji.

     Ograniczenie podyktowane jest kryteriami wyboru wniosków i optymalizacją projektu w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu dotyczącego unijnych środków finansowych na realizację projektów w ramach OZE. Konkurs, do którego Miasto Leżajsk przystąpi w partnerstwie z Gminą Grodzisko Dolne preferuje sumarycznie duże projekty, jednak nieprzekraczające określonej wartości. Z tego powodu należy dostosować wniosek (Leżajska i Grodziska Dolnego) do optymalnego stanu.

Wersja XML