Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości

     BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 28 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości.

     Są to nieruchomości położone w Leżajsku w rejonie Placu Targowego i ulicy Spokojnej i przeznaczone do oddania w najem na dalszy okres, które obejmują części działek nr 5150/8, 5151/15, 5151/16 i działkę nr 5151/25 z przeznaczeniem na cele składowe i organizację zaplecza dla wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego budynku na działkach nr 5150/5 i nr 5150/7, oraz wykaz nieruchomości położonej w Leżajsku przy ulicy Adama Mickiewicza, przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 3535/17 z przeznaczeniem pod pawilon handlowo-usługowy.

     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116

Wersja XML