Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozbądź się azbestu

Burmistrz Leżajska  informuje, iż Gmina Miasto Leżajsk  otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym w miesiącach od maja do września 2017 roku na terenie Leżajska pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (31-261 Kraków  ul. Wybickiego 7) przeprowadzą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Osoby te będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Leżajska.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest także zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach.  Dzięki przeprowadzonej reinwentaryzacji miasto będzie miało możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych.

Mieszkańcy Leżajska zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej posesji mogą zgłaszać ten fakt przedstawicielom firmy prowadzącej inwentaryzacje bądź do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać  pod nr telefonu 17 24 27 333 w. 141 lub e-mail: beata.jodkowska@miastolezajsk.pl. 

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Wersja XML