Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja Rady Miejskiej

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, zwołana na wniosek Burmistrza Leżajska w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 r.

4.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                 Jerzy Jarosz

Wersja XML