Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bloki zostaną docieplone

Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku pozyskał 1.314 tys. zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020)  na przeprowadzenie termomodernizacji dwóch budynków zarządzanych przez spółkę na terenie miasta. Chodzi o należące do wspólnoty mieszkaniowej oraz Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bloki położone przy ul. Klasztornej i Broniewskiego. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną roboty budowlane m.in. ocieplenie ścian, modernizacja oświetlenia,  montaż ogniw fotowoltaicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej czy docieplenie stropów pod nieogrzewanymi strychami. Dodatkowo, w jednym z budynków zainstalowane zostaną dwie pompy ciepła. Szacowana całkowita wartość inwestycji wyniesie 1.546 tys. zł.

Wersja XML