Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szansa dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza III nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

od lipca 2017r.:  ok.50 osób.

Okres odbywania stażu – średnio 7 miesięcy.

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie, realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 21 (parter B),

w terminie: od 22.05.2017r. do 02.06.2017r.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz z Zasadami uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”- dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w menu „druki do pobrania”.

 

Druki do pobrania: DOCWniosek o zorganizowanie stażu POWER III.doc
 

Staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”

 

 

Wersja XML