Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto leżajsk”

Nasze miasto przygotowuje się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Chcąc podołać temu wyzwaniu musimy dokonać oceny gospodarki energią i szacunkowo zinwentaryzować emisję gazów cieplarnianych z terenu Leżajska.

Źródłem wiedzy będą badania ankietowe (całkowicie dobrowolne i z woli ankietowanego - anonimowe) przeprowadzone wśród mieszkańców, które dodatkowo pozwolą ocenić wielkość zainteresowania projektami instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów prywatnych. Na tej podstawie dokonany zostanie szacunek potencjalnego dofinansowania projektów energetycznych przeznaczonych dla mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, którą w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta pok. 23 lub w sekretariacie; w wersji elektronicznej –  link do ankiety: DOCXPOBIERZ.docx


Wypełnione ankiety prosimy:

• wydrukować i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (ul. Rynek 1 - sekretariat), lub
• przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk),

lub

• przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uml@miastolezajsk.pl z dopiskiem „Leżajsk – PGN”.

Dziękujemy.
(jb)

Wersja XML