Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 9 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, zwołana na wniosek Burmistrza Leżajska w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

 

Wersja XML