Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów: z XXXII i XXXIII sesji.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Leżajsku do składu Komitetu Rewitalizacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Leżajska i zasad jego używania.
12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

 

Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

PDFinform. o posiedz. Komisji stałych _ XXXIV s..pdf
 

Wersja XML