Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Leżajsk na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wierzawice w Gminie Leżajski części ul. Moniuszki w Leżajsku.

7. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 

 Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU - posiedzenie w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (wspólne posiedzenie).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Leżajsk na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wierzawice w Gminie Leżajski części ul. Moniuszki w Leżajsku.

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (wspólne posiedzenie).

II. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -posiedzenie w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

 

 

 

Wersja XML