Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Leżajsku w dniu 8 stycznia 2016 r.

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 8 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XV (nadzwyczajna ) sesja Rady Miejskiej w LeżajskuPorządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2016 rok.
5. Zamknięcie obrad.
Wersja XML