Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z: 16-10-2017 17:38

Szanowny Panie Burmistrzu, mam dwa pytania:

1. Co dzieje się z przebudową Rynku?

 

2. Kiedy mieszkańcy miasta będą mieli dostęp do internetu kablem światłowodowym. Na mojej ulicy - Ogrodowej została zlikwidowana dostawa internetu drogą kablową, korzystamy z drogi radiowej, która jest wielce zawodna.

 

Z wyrazami szacunku (...)

 

  1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) Miasto Leżajsk przygotowuje się do aplikacji projektu obejmującego trzy zadania: adaptacja zabytkowej wieży dzwonniczej kościoła farnego na potrzeby ruchu turystycznego; zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej dotyczącej obszaru rynku i skweru ks. St. Lubasa; zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obejmującej plac przed MCK. Na części zadań prace projektowe dobiegły końca, na części są na ukończeniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przewidywany nabór wniosków do RPO w IV kwartale 2017 r. zostanie przesunięty na I kwartał 2018 r.

 

  1. Miasto Leżajsk jako jednostka samorządu terytorialnego nie prowadzi jakichkolwiek prac związanych z rozbudową infrastruktury internetowej. Budowa linii światłowodowych realizowana jest przez operatorów prywatnych, którzy korzystają ze środków unijnych.  Na terenie miasta parają się tym: Orange Polska S.A. oraz Pro Video Studio Life Wacław Słychan.
Wersja XML