Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie LBO – 2018

     Całkowity budżet wszystkich pięciu rekomendowanych i przyjętych do realizacji na rok 2018 projektów LBO wynosi 310 800 zł. Jeszcze raz przypominamy o jakie projekty chodzi:

 1. Zielona lekcja – zagospodarowanie terenu za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku na miejsce do rekreacji i zajęć dla dzieci i ich rodzin. Projekt zakłada adaptację niewykorzystanego do tej pory terenu za głównym budynkiem szkoły oraz modernizację placu zabaw za halą sportową. (wartość projektu – 99 tys. zł)
 2. Budowa nawierzchni na ulicy Podzwierzyniec – „boczna”. Istotą projektu jest wykonanie nakładki asfaltowej. (wartość – 36 750 zł)
 3. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim. Projekt przewiduje budowę siłowni plenerowej wraz z urządzeniami dodatkowymi: ławki, kosze na śmieci. (wartość 65 tys. zł)
 4. Budowa chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Leżajsku (na całym odcinku po jednej stronie); (wartość 41 250 zł)
 5. Poprawa warunków do nauki i zabawy dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Bajka” w Leżajsku poprzez montaż klimatyzacji w salach zajęć i innych pomieszczeniach. (wartość 68 800 zł)
Wersja XML