Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poetycki regionalista

     Biblioteka Publiczna przy Jarosławskiej 1 gościła w miniony wtorek Mateusza Pieniążka, autora wierszy dla dzieci i dorosłych oraz utworów prozatorskich. Podczas spotkania autorskiego, trwającego od godziny jedenastej pisarz przez ponad godzinę opowiadał o relacjach łączących go z Leżajskiem i całym regionem Podkarpacia. Ze swadą wtajemniczał słuchaczy w najbardziej romantyczny – jak się wyraził – okres w swoim życiu spędzony w czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku. Wspomnienia przetykał licznymi uwagami na temat genezy swojej twórczości i warsztatu pisarskiego. Jak się okazało wcale nie prestiżowe tytuły magistra pedagogiki i doktora nauk humanistycznych cieszyły go najbardziej ale przynależność do oblatury benedyktyńskiej. Oczywiście nie omieszkał tego z właściwym sobie entuzjazmem uzasadnić. Leżajsk w jego twórczości pojawiał się wielokrotnie, przede wszystkim zaś w prozatorskim tomiku Legendy Leżajskie.

 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

 


 

Wersja XML