Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

     Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Leżajsku zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/220/17 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
  z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska
  na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz                                                                                                     

Wersja XML