Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

 

     W dniu 20  listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się wspólne posiedzenie trzech Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:  Komisji Gospodarki i Budżetu; Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Przedmiotem posiedzenia będzie zaopiniowanie:

  1. projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2018 rok,
  2. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018-2021

Przewodniczący Komisji

 

Wersja XML