Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja programu „rodzina 500+” w leżajsku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że 21 kwietnia 2016 r. (w czwartek) od godziny 11.00 na placu przed Miejskim Centrum Kultury pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielać będą szczegółowych informacji, porad i wyjaśnień  dotyczących realizacji programu „Rodzina 500+”.

W tym samym czasie odbywać się będzie również akcja informacyjno–promocyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wykorzystaniem specjalnie oznakowanego busa 500 +.
Ponadto informujemy, że na dzień 13 kwietnia 2016 do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku wpłynęło 500 wniosków na wypłatę świadczeń wychowawczych. Wnioski te dotyczącą 840 dzieci. Drogą elektroniczną dostarczono 92 wnioski. Pierwsza wypłata świadczeń wychowawczych planowana jest na 18 kwietnia br. i dotyczyć będzie części złożonych wniosków. Kolejna wypłata odbędzie się pod koniec miesiąca. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o świadczenia wychowawcze zachęcamy do wizyty w MOPS albo przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Jednocześnie przypominamy, że aby otrzymać wypłatę świadczeń z wyrównaniem od kwietnia br. trzeba złożyć kompletny wniosek do 1 lipca 2016 r.

Wersja XML