Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maluch+ 2018

            Wczoraj – 26 lutego, w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się uroczyste wręczenie promes dotacji w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Maluch+ 2018. Przedstawiciele podkarpackich samorządów odebrali je z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka.

            Jak podkreślił podczas swojego wystąpienia wiceminister Bartosz Marczuk, dzięki wsparciu z programu Maluch+ 2018 w województwie podkarpackim powstanie ponad 1000 miejsc opieki dla najmłodszych. W sumie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci do regionu trafi ponad 20,8 mln zł. Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczono promesy na łączną kwotę ponad 12 mln zł. Miasto Leżajsk otrzymało na Żłobek Miejski przy ul. Braci Śniadeckich 8 dofinansowanie w wysokości 313 504 zł.

            Wszyscy beneficjenci z terenu województwa, których oferty na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów, zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie, otrzymają pełną, wnioskowaną kwotę dotacji, co powinno zagwarantować sprawną i niczym nie zagrożoną realizację inwestycji. 

 

Brak opisu obrazka
 

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML