Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO

Od 25 maja br. obowiązywać będzie przyjęte w maju 2016 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Przykładowe dane osobowe:

Przykłady danych niebędących danymi osobowymi:

Termin „przetwarzanie” oznacza szereg różnych operacji wykonywanych na danych osobowych. Obejmuje takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Rodzaj i ilość danych osobowych, które Administrator Danych Osobowych może przetwarzać, zależy od uzasadnienia (podane uzasadnienie prawne) oraz od celu ich przetwarzania. Obowiązkowe jest przestrzeganie, między innymi, kilku podstawowych zasad:

W przypadku przetwarzania na podstawie przepisów prawa, prawo to powinno także zapewniać, aby przestrzegane były powyższe zasady (np. rodzaj danych, okres przechowywania danych, odpowiednie zabezpieczenia).

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych należy poinformować osobę fizyczną o przetwarzaniu, w tym o jego celach, rodzajach zbieranych danych, odbiorcach oraz jej prawach dotyczących ochrony danych.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W LEŻAJSKU

 

Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Leżajska z dnia 22 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz na terenie Miasta Leżajska.

 

Klauzule informacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku

 

Wersja XML