Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzule informacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

- dotyczące Ochrony Środowiska:

- dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i  Biura Spraw Obywatelskich:

- dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ("CEDIG"):

- dotyczące podatków i opłat:

- dotyczące procesu rekrutacji:

- dotyczące spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym:

- dotyczące dostępu do informacji publicznej:

- dotyczące straży gminnych:

- dotyczące spraw związanych z kwalifikacją wojskową:

- dotyczące zamówień publicznych:

- dotyczące Oświaty:

- dotyczące IM:

- dotyczące Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego:

- dotyczące Biura Architekta Miejskiego:

- dotyczące COVID19:

 

Wersja XML