Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów do zrealizowania w ramach Lokalnego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku

Od najbliższego wtorku, tj. 3 lipca 2018 r., rozpoczynamy przyjmowanie od mieszkańców Leżajska propozycji projektów do zrealizowania w ramach Lokalnego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Pula dostępnych środków, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 300 000 zł, przy czym maksymalna wartość jednej inicjatywy nie może przekroczyć 100 000 zł. W ramach Lokalnego Budżetu Obywatelskiego można sfinansować wyłącznie przedsięwzięcia infrastrukturalne, polegające na budowie, modernizacji lub remoncie infrastruktury miejskiej, mieszczące się w kompetencjach urzędu miejskiego. Swoje pomysły należy opisać na formularzu dostępnym w zakładce „Budżet obywatelski”, oraz w Urzędzie Miejskim w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Zgłoszenia projektów, wraz z listą poparcia minimum 25 mieszkańców Leżajska, przyjmowane będą listownie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego do dnia 24 lipca 2018 roku. W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Naszego Miasta serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów i czynnego udziału w realizacji tegorocznej edycji Lokalnego Budżetu Obywatelskiego. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Programu znajdują się tutaj.

Wersja XML