Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie wymiany kotłów na ekologiczne

W celu poprawy jakości powietrza, Burmistrz Leżajska podjął decyzję o przystąpieniu miasta do programu dofinansowującego wymianę kotłów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Leżajska zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne kotły spalające biomasę lub kotły gazowe na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 lipca 2018 r., godz. 14:00 w Miejskim Centrum Kultury.

Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów zakupu i montażu kotłów ekologicznych możliwe będzie po pozytywnej ocenie wniosku miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim (tel. 17 242 73 33 wew. 140).

 

Brak opisu obrazka
 

Dokumenty do wypełnienia:

PDF01regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.pdf
DOCX02.Kocioł ekologiczny - deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx
DOCX03.wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia.docx
PDFOświadczenie - termomodernizacja.pdf
PDFOświadczenie - termomodernizacja PRZYKŁAD.PDF

 

Wersja XML