Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie wymiany kotłów – zakończenie naboru deklaracji uczestnictwa

Z dniem 3 sierpnia br. zakończył się nabór zgłoszeń do projektu dotyczącego wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne. Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu (do odwołania) przyjmowane będą deklaracje uczestnictwa z zastrzeżeniem, że stanowić one będą listę rezerwową na wypadek ewentualnych rezygnacji składanych przez osoby znajdujące się na liście podstawowej.

Wersja XML