Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - nieruchomosci gruntowe

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 23 sierpnia 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe (części działek nr 3535/17 i nr 263/19), stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do oddania w najem.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.

PDF118_2018-b.pdf (416,16KB)
 

PDF120_2018-b.pdf (484,12KB)
 

Wersja XML