Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Leżajsku zostanie złożony

W odpowiedzi na duże zainteresowanie mieszkańców Naszego Miasta kwestią wymiany starych nieefektywnych kotłów węglowych na ekologiczne i ekonomiczne kotły gazowe lub spalające biomasę z przyjemnością informujemy, że Burmistrz Leżajska podjął decyzję o wzięciu udziału w konkursie, w ramach którego Nasze Miasto może otrzymać na ten cel dofinansowanie w wysokości do 1 250 000 zł. W związku z tym poniżej udostępniamy zasadnicze dokumenty potwierdzające udział w projekcie.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w programie wymiany źródeł ciepła jest:

 1. zapoznanie się z udostępnionym poniżej szczegółowym regulaminem;
 2. niezwłoczne wniesienie opłaty w wysokości 90 zł (przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy) w poczet weryfikacji technicznej budynku obejmującej profesjonalny dobór rodzaju kotła do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu;
 3. złożenie zlecenia wykonania weryfikacji technicznej (załącznik nr 4) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (załącznik nr 3 lub inne bankowe potwierdzenie dokonania przelewy) najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r.;
 4. udostępnienie swojego gospodarstwa domowego do przeprowadzenia weryfikacji technicznej;
 5. wypełnienie i podpisanie udostępnionej poniżej, zobowiązującej do udziału w projekcie deklaracji udziału stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu (jej złożenie stanowić będzie zobowiązanie do wymiany posiadanego obecnie źródła ciepła w ramach projektu). Część dotycząca kwestii wyboru kotła zostanie uzupełniona podczas wspomnianej powyżej weryfikacji technicznej. Osoby napotkające problemy z jej uzupełnieniem mogą uzyskać pomoc w Urzędzie Miejskim w Leżajsku – pok. nr 22).
 6. złożenie deklaracji udziału (załącznik nr 1) wraz z 2 egzemplarzami jednostronnie podpisanej umowy użyczenia (załącznik nr 2) najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.

PDFkotly-regulamin-udzialu.pdf
PDFKOTŁY - Zał. 1 Deklaracja udziału.pdf
PDFKOTŁY - Zał. 2 umowa użyczenia.pdf
PDFkotly-zal-3-dowod wplaty-polecenie-przelewu.pdf
PDFkotly-zal-4-zlecenie-wykonania-weryfikacji-technicznej.pdf

Wersja XML