Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezentacja ze spotkania w sprawie wymiany kotłów

Poniżej udostępniamy prezentację przedstawioną na spotkaniu z mieszkańcami Leżajska w dniu 22 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu pt. „„Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością we własnym zakresie, a osobom które zgłosiły swoje zainteresowanie udziałem w projekcie do 3 sierpnia 2018 r. przypominamy o konieczności bezzwłocznego dokonania przelewu w wysokości 90 zł w poczet weryfikacji technicznej budynku mieszkalnego i dostarczeniu do Urzędu Miejskiego zlecenia jej wykonania.

PPSKOTŁY - PREZENTACJA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI (22.08).pps

Wersja XML