Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej w wyborach

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin oraz głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4 oraz art. 11 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego).

PDF1534247638_1-102-18.pdf (128,97KB)

Wersja XML