Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 1.09.2018 11:02

Dlaczego na cmentarzu komunalnym remontowane są tylko dwa największe groby poległych za ojczyznę? Na dwa mniejsze nie znalazły się pieniądze ? Mało to eleganckie!

 

Realizacja zadań dotyczących grobownictwa wojennego (a mogiły pomordowanych 28 maja 1943 są grobami wojennymi w myśl ustawy o grobach wojennych) należy do zadań Państwa (nie jest zadaniem własnym gminy).

 

Ponieważ stan techniczny mogił pogarszał się od pewnego czasu, Miasto zleciło opracowanie projektowe dotyczące renowacji dwóch mogił w najgorszym stanie. Po zaakceptowaniu projektu przez Urząd Wojewódzki został złożony wniosek o środki na remont jednej mogiły w kwocie 60.000 zł. Urząd Wojewódzki przyznał środki w wysokości 40.000 zł.

 

Został złożony również wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu drugiej mogiły i została przyznana kwota w wysokości 42.340 zł. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót za cenę ponad 146.000 zł. Miasto zaangażowało również  własne  środki w wysokości ponad 63.000 zł.

 

Dalsza realizacja  modernizacji pozostałych mogił jest możliwa z latach następnych, po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, uzgodnieniu jej z Urzędem Wojewódzkim i pozyskaniu środków na ten cel.

 

L. Gdula – Kierownik Ref IM

Wersja XML