Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie autorskie z Panem Mirosławem Surdejem z IPN

               14 października o godzinie 17.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbędzie się spotkanie autorskie z dr. Mirosławem Surdejem, pracownikiem IPN o/ Rzeszów, autorem książki „Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944- 1947”.

Serdecznie zapraszamy

Informacja: Celem publikacji jest odtworzenie historii Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej - Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947. Wiosną 1946 r. obejmował on swą działalnością północną część ówczesnego województwa rzeszowskiego oraz fragmenty województw lubelskiego i kieleckiego. Książka przedstawia przeobrażenia strukturalne Okręgu, charakterystykę jego kadry dowódczej, a także formy i metody działania. W obliczu kolejnej okupacji Polski i perspektywy sowieckiego zniewolenia żołnierze Okręgu Rzeszowskiego NOW/NZW prowadzili bezkompromisową walkę z komunistycznym aparatem represji. Chronili ludność polską przed zagrożeniem ze strony ukraińskich formacji nacjonalistycznych oraz pospolitych bandytów. Zmiany sytuacji politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej zmusiły kierownictwo NOW/NZW do zawieszenia działalności Okręgu Rzeszowskiego w kwietniu 1947 r. Część jego żołnierzy kontynuowała jednak walkę, a później ukrywała się - ostatni z nich aż do lat sześćdziesiątych XX w.

 

Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML