Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o dofinansowanie projektu OZE złożony – 11.07.2017

Leżajsk, dnia 11.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Leżajska w marcu 2017 r. Gmina Miasto Leżajsk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt partnerski pt. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” w ramach unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie to przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również wymianę tradycyjnych kotłów węglowych. 

 

Zważywszy na dużą konkurencję oraz na kryteria konkursowe premiujące projekty „duże”, miasto Leżajsk wraz z gminą Grodzisko Dolne podjęły wolę współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu o wartości 12,8 mln zł z rozkładem zamontowanych instalacji odpowiednio 320 dla Leżajska oraz 680 dla Grodziska Dolnego. 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektu mieszkańcy Miasta Leżajsk którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie otrzymają dofinansowanie montażu wybranej instalacji OZE w wysokości 85 %. 

 

Aktualnie wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej

Wersja XML