Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o stanie realizacji projektu – 19.07.2018

KOMUNIKAT O STANIE REALIZACJI PROJEKTU OZE

 

4 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. Łącznie wpłynęło ich 7, w tym na:

Z powodu znacznego przekroczenia w złożonych ofertach budżetu przeznaczonego na poszczególne zadania, dokonano unieważnienia przetargu na część 2 i 4, bowiem ich zaakceptowanie skutkowałoby koniecznością zwiększenia udziału własnego mieszkańców. Natomiast w przypadku części 3 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Co dalej? Do końca lipca zostanie ogłoszony powtórny przetarg na części 2, 3 i 4 – jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić w październiku br. Nie ulega zmianie termin montażu poszczególnych instalacji – do połowy sierpnia 2019 r.

Oferta dotycząca kolektorów słonecznych poddawana jest obecnie analizie wynikającej z procedury prawa zamówień publicznych. Jeśli wynik okaże się pozytywny – zawarta zostanie umowa z wykonawcą. Kolejnym etapem będzie spotkanie z mieszkańcami/beneficjentami tej części projektu (kolektory słoneczne), podczas którego poinformowani zostaną o zasadach, kosztach, prawach i obowiązkach związanych z montażem instalacji. Wtedy też przedstawiony zostanie wzór umowy uczestnictwa w projekcie.

Wersja XML