Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie najważniejszych warunków uczestnictwa w projekcie - 11.10.2018

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie:

  1. w projekcie mogą wziąć udział osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy. W związku z tym, umowy będą mogły być podpisane jedynie z mieszkańcami nieposiadającymi zaległości finansowych wobec Gminy Grodzisko Dolne.
  1. W przypadku współwłasności nieruchomości, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na montaż instalacji na danym obiekcie (podpisać umowę na montaż instalacji) lub też upoważnić jedną osobę do podpisania umowy - DOCpelnomocnictwo_do_umowy.doc.
  1. W przypadku właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których zarejestrowana lub prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza, uczestnictwo w projekcie jest możliwe pod warunkiem, że energia cieplna wytworzona z zamontowanej instalacji nie będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności. W związku z tym koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia - DOCoswiadczenie_przedsiebiorcy_rolnicy.doc.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie zawarte są we wzorze umowy na montaż instalacji - wzór umowy.

 

Załączniki:

PDFwzor_umowy.pdf

DOCpelnomocnictwo_do_umowy.doc

DOCoswiadczenie_przedsiebiorcy_rolnicy.doc

Wersja XML