Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Informacja Burmistrza Leżajska

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 71/21 terenu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego  położonego przy ul. Długiej i Słonecznej w Leżajsku oraz rozpatrywaniem wniosków do ww. projektu planu (w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku pod adresem: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/424511/files/2729_95_96_am_2019.pdf    
  Data publikacji: 21-10-2021 11:54
 • Informacja Burmistrza Leżajska

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem zmiany nr 13/21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz rozpatrywaniem wniosków do ww. zmiany Studium (w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku pod adresem: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/424511/files/2729_95_96_am_2019.pdf  
  Data publikacji: 21-10-2021 11:53
 • XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

  Brak opisu obrazka
  Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
  Data publikacji: 15-10-2021 14:19
 • Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym

  Brak opisu obrazka
  W związku ze zbliżającymi się konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, informujemy, że otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w skład LOF odbędzie się  w dniu 22 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 6.
  Data publikacji: 15-10-2021 13:53
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

  Burmistrz Leżajska zarządza konsultacje społeczne  w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku
  Data publikacji: 14-10-2021 11:29
 • 7 Leżajski Bieg Zośki Turosz

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 12-10-2021 11:55
Wersja XML