Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do II edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie”

Brak opisu obrazka
 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do II edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w terminie od 18.02.2019 do 21.02.2019.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku z II profilem pomocy, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego i należących do co najmniej jednej z następujących grup społecznych: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

W ramach projektu można skorzystać z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, staży oraz zatrudnienia w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku https://lezajsk.praca.gov.pl .

Wersja XML